1 BEYANNAME KAPSAMINDA KAYIT BELGESİ 50 KG MUAFİYETİNİN 25 KG OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA MEVZUAT

admin