Arşiv Mayıs 2019

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7607.11 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “diğerleri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK : 30783

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ VE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VERGİSİ İÇİN DÜZENLENEN İHRACATÇI BEYANININ KALDIRILMASI İLE İHRACAT BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK SİSTEME ALINMASI