Arşiv Haziran 2019

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS) sahipleri ile şartları sağlayan YYS harincindeki yükümlülerin Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın varış öncesi gümrük işlemleri