Arşiv Aralık 2019

Yeşil Pasaport Usulunce iade edilmezse

Malumları olduğu üzere, 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” uyarınca gerekli şartları sağlayan ihracatçı firma temsilcilerine ihracatçı birlikleri kanalıyla hususi damgalı pasaport alabilme hakkı tanınmaktadır. Bahsi geçen karar ile hususi damgalı pasaport alma hakkına haiz firmalar; temsilcilerinin hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini (2017/9962 Sayılı Karar, Madde 4/1) taşımadığının anlaşılması durumunda veya temsilcilerinin pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen (temsilcinin firmadan ayrılması vb.) 15 gün içerisinde ilgili Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma ve hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. İade ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın diğer yetkililerine bahsekonu karar gereğince (2017/9962 Sayılı Karar, Madde 10/1) on yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeme cezası uygulanmaktadır. Sözkonusu karar kapsamında hususi damgalı pasaport hakkına sahip üye firmaların yukarıda bahsedilen bildirim ve iade hususlarına dikkat etmesi hususi damgalı pasaport alma haklarına yönelik olası mağduriyetleri önleyecektir.

İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin Doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

Son 3 takvim yılı itibariyle (2016, 2017 ve 2018 ) yıllık ortalama ihracatı; 500 Bin ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1, (Toplam İhracatın 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arasında olmalı) 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, (Toplam İhracatın 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arasında olmalı) 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, (Toplam İhracatın 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arasında olmalı) 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4, (Toplam İhracatın 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arasında olmalı) 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 (Toplam İhracatın 300,01 Milyon ABD Dolarının üzerinde olmalı) var ise kontenjan açılır. 4)Pasaport hakkı Bakanlık tarafından tanımlandıktan sonra yukarıda belirtilen belgeler ile üyesi olunan Birliğe başvuru yapılır.

Uluslararası Nakliye ve Lojistik Eğitimi

Dış ticarete ki en önemli operasyon ve maliyetlerden uluslararası nakliye ve lojistik uygulamaları maliyetinizi ve ticaretinizin yönünü belirler. En efektif lojistik secimi süre maliyet bileşeniyle tespit edilmekte. Hocamız Sn, Ersin TURGUT 20 yılı aşan lojistik ve uluslararası nakliye tecrübesiyle firmalarımıza uluslararası nakliye ve lojistik uygulamalarında nasıl efektif karar alacaklarına dair tecrübelerini aktardı.

İhracatta KDV İadesi ve Dış Ticaret Muhasebesi

Kdv nedir? İhracatta neden kdv iadesi alınıyor, kdv iade alma yolları neler, ymm raporuyla iade almanın avantajları maliyetleri, teminatla kdv iadesi gibi kdv dait tüm konularda bize ileri uygulamalarla birlikte güncel uygulamaları aktaran Sn Şener Cengiz Hocamıza teşekkir ediyoruz.