AEO – YYS Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

AEO – YYS Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

10 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren yetkilendirilmiş yükümlü sistemi, daha kolay ve güvenli ticaret hedefi çerçevesinde gümrük idaresince üstlenilen yeni rolün gereğidir. Bu sistemle gümrük idaresi arz güvenliği sağlamak, daha etkin bir risk yönetimine kavuşmak ve güvenilir şirketlerin gümrük işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü yalnız ulusal düzeyde değil; aynı zamanda yapılan karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla global anlamda geçerli olan bir belgedir. Bu belge sayesinde bir şirket kendi ülke gümrük idaresindeki kolaylaştırmalardan yararlandığı gibi; diğer ülke gümrük idarelerinde de daha az denetim veya kontrollerden yararlanacaktır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliğe göre 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi unvanı belgeleri kalkmış olup; mavi hat uygulaması, eksik belgeyle beyan ve yerinde gümrükleme gibi kolaylaştırmalardan yararlanmak isteyen mükelleflerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları almaları gerekmektedir. Bu bağlamda basitleştirilmiş işlemlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaları kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu sistemde gerekli şartları karşılayan firmalar, gümrük idaresine gitmeksizin gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapma imkânını bulmuştur. Belgeyi almak tek başına yeterli görülmemeli aynı zamanda belgeyi bulundurmanın yükümlülükleri yerine getirilmelidir.
DDP olarak yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesinin alınması işlemleri (bütün süreçler) ve şirketlerimizin belgeyi aldıktan sonra gümrük yükümlülüklerini yerine getirmelerinde en etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

admin