İSTATİSTİK POZİSYONLARA BÖLÜNMÜŞ TARİFE CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK(5603 Fasıl)

İSTATİSTİK POZİSYONLARA BÖLÜNMÜŞ TARİFE CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK(5603 Fasıl)

      İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2584) ile 5603 tarife pozisyonunda yer alan Dokunmamış Mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) yeniden düzenlenmiş ve bu tarife pozisyonunda yer alan eşyalar için vergi oranlarında bir değişiklik olmamıştır.

 

Tebliğ ve ayrıntılar için tıklayınız.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

admin