ithalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 37 adet tebliglerde değişiklik yapılmıştır

Gözetim tutarlarındaki değişiklikler aşağıdaki gibidir tebliğin tamamını görüntülemek için buraya tıklayınız…

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2004/20)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2006/7)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2006/11)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/1)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/4)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/7)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/9)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/10)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/19)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2007/28)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2008/8)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2008/11)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2008/14)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2009/9)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2010/4)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2010/7)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2011/3)

 

Ek-1’inde yer alan tablodaki  8483.50.20.00.12 G.T.İ.P’li satır kaldırılmıştır.

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2011/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2012/1)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2013/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2013/12)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2017/2)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2017/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2017/9)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/3)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/4)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/6)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/7)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/8)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/9)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/10)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/13)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2018/14)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2019/2)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2019/6)

 

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2019/8)

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler  (Tebliğ No: 2020/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (motorsiklet farları)

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Motosikletlerde veya diğer motorlu araçlarda kullanılan farlar için uygulanan GÖZETİM kıymetinin değiştirilmesi hakkında tebliği görüntülemek için tıklayınız…

 

 

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’ ine 1. Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetki

MADDE 1/A – (1) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkilidir.”

 

Bilgilerinize,

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ  (96/31)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  19/9/1996 tarih ve 22762 sayılı R.G.

 

Madde 1– 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar, bu Tebliğ’in Ek’inde yer alan listede sıralanmıştır.

 

“Yetki

MADDE 1/A – (1) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkilidir.”

Madde 2- 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin İhracat 96/2 sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü (26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı R.G. İhracat 2020/6 Tebliğ ile eklenmiştir)

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmaz.

Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

TS 12432 ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR – ALIŞTIRMALI – ÇELİK KONSTRÜKSİYONLAR İÇİN – SOMUNLU VEYA SOMUNSUZ STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemiştir.

 

Bu standart; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Bu standart, söz konusu cıvatalarla kullanılacak somunları ve rondelaları da kapsar. Bu standarda uygun altıköşe başlı cıvatalar, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit konstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.

 

TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

 

** Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.**

 

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize,

 

 

4 Haziran 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31145

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 12432 ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR – ALIŞTIRMALI – ÇELİK

KONSTRÜKSİYONLAR İÇİN – SOMUNLU VEYA SOMUNSUZ

STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2020/28)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz”  standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı

MADDE 2 – (1) Bu standart; çelik konstrüksiyonların cıvatalanmasında kullanılan mamul kalitesi C olan M12 ila M30 altıköşe başlı cıvatalar için boyutları ve teknik teslimat şartlarını kapsar. Bu standart, söz konusu cıvatalarla kullanılacak somunları ve rondelaları da kapsar. Bu standarda uygun altıköşe başlı cıvatalar, alüminyum konstrüksiyonlarda ve kompozit konstrüksiyonlarda kullanım için de uygundur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 12432 (1998) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 24/4/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 12432 (Nisan 2017) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 12432 (Nisan 2017) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standart

MADDE 8 – (1) 4/9/1998 tarihli ve 23453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-98/84-85) ile mecburi uygulamaya konulan TS 12432 (1998) “Altıköşe Başlı Cıvatalar – Alıştırmalı – Çelik Konstrüksiyonlar için – Somunlu veya Somunsuz” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm

Dahilde İşleme Rejimi YENI DÖVİZ KULLANIM ORANLARI HK

Ticaret Bakanlığı  İhracat Genel Müdürlüğü’nün  Dahilde İşleme Rejimi konulu yazısında: Sektör bazında belirlenen azami döviz kullanım oranlarının yer aldığı tablo ekte olup, Tebliğ değişikliği tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde bu oranlar dikkate alınacaktır.

 

Tebliğ değişikliğiyle ilgili yazıyı görüntülemek için tıklayınız…

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (diş fırçası 9603)

 

9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında, 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize

 

 

 

 

 

3 Haziran 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31144

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9603.21.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında, 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında; mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu, ancak ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzerinde bir tehdit olabileceği tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi uzatma soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 9970, 9942, 9952, 9293 Faks: +90 312 204 86 33

e-ağ: http://www.ticaret.gov.tr  e-posta: korunma@ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ticaret Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: korunma@ticaret.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

MADDE 6 – (1) Soruşturma ile ilgili soru formları ve başvurunun gizli olmayan özeti Bakanlığın internet sitesi (http://www.ticaret.gov.tr) “Teşkilat/İthalat Genel Müdürlüğü” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında bulunan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer almakta olup bahse konu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

        3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlenmiştir.

 

Tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize,

 

 

 

2 Haziran 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31143

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/6)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünün İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatında uygulanan miktar kısıtlamasının (kota) dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli ürüne yönelik kota başvuruları Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İşlemler altındaki  “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin birer suretinin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için beş gün ek süre verilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı

MADDE 3 – (1) Kota, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

2/7/2020 – 1/7/2021

2/7/2021 – 1/7/2022

2/7/2022 – 1/7/2023

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.412

1.454

1.498

 

Kotanın dağıtılması

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.

(2) Daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekmektedir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

MADDE 5 – (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Başvuru formunda başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(6) Gerekmesi halinde ithal lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir.

(7) Kota dağıtımına konu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(8) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(9) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

(10) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yetki

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik, 25kg altı kayıt belgesi muafiyet şartları ağırlaştırılıyor

           İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tekstil,konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında kayıt Belgesi alınması Tebliğinde yer alan 25 kg muafiyet uygulamasının değiştirilmesi ile hüküm “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi değildir” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Ayrıca aynı tebliğ ile EK III’ünde yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler”e ekte yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (Gerekli görülmesi halinde talep edilecektir) ifadesi de eklenmiştir.

 

İlgili tebliği görüntülemek için tıklayınız…

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Gümrük Genel Tebliği KOZMETIK IHTISAS GUMRUGU

33 ve 34. Fasıllarda sınıflandırılan bazı eşya için ihtisas gümrüğü uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, sabunlar, deterjanlar,yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar bulunmaktadır

 

Tebliği görüntüleyebilmek için tıklayınız…

 

Bilgilerinize,

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi