Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7607.11 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “diğerleri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK : 30783

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ VE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK VERGİSİ İÇİN DÜZENLENEN İHRACATÇI BEYANININ KALDIRILMASI İLE İHRACAT BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK SİSTEME ALINMASI

Gümrük Müşavirlik Sınavına Girebilecek Üniversite Bölümleri

LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN 4458 SAYILI KANUNUN 227/1 f BENDİ ALT BENDİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜMLERE İLİŞKİN LİSTE

 • Uluslararası ilişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • Ekonometri
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Uluslararası Ticaret ve İş İdaresi
 • Küresel ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Finans
 • Ekonomi ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Avrupa Birliği İlişkileri
 • İşletme Enformatiği
 • Bankacılık ve Finans
 • Muhasebe ve Denetim
 • Lojistik Yönetimi
 •  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Endüstri Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği

Gümrük Müşavirliği ve Biz

Gümrük İşlemleri değişen teknolojiyle birlikte inanılmaz değişime uğruyor. Gümrük Müşavirliği firmalarının büyük bölümü bu değişimden haberdar olmadan klasik gümrük komisyoncusu yaklaşımıyla gümrük işlemleri gerçekleştirirken, Teknolojiyi yakip eden Gümrük Müşavirleri sayesinde Gümrük Firmaları Gümrük Hizmetlerinde fark yaratıyor.

Firmamız gümrük Müşavirlerinin tamamı iki üniversite mezunu. Yaş ortalamaları 35 dil bilen, teknolojiyi yakından takip eden çağı yakalamış müşavirler.