Mısır menşeli/çıkışlı 9609.10 GTP’si altında sınıflandırılan “kurşun kalemler ve kurşun boyama kalemleri” eşyası Mısır menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmemesine karar verilmesi hakkında tebliğ

admin