ithalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ * akıllı saatlerin YTB kapsamı gelen aksam ve parçalarının gözetim kapsamından çıkartılması hakkında*

2020/6 sayılı Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar gözetim uygulanmayacak ve 2021 TGTC değişikliği nedeniyle 8517.12.00.00.01 GTİP te sınıflandırılan akıllı saatlerde de gözetim uygulanmayacaktır.

 

Tebliğ değişikliği aşağıdaki gibidir.

 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.01.2021 t. 31372 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

8517.12.00.00.09

Diğerleri

200

 "

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşyanın, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2020

31121

 

 

8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

 

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

200

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi