Askıya Alınan Hammadde ve yarı mamul maddelerden 2022 yılında çıkarılacak ürünlerler ilgili başvuru hakkı...

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden gelen 16.02.2021 tarihinde gelen yazıda (e – posta) aynen aşağıdaki hususlar belirtilmektedir;

              “Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

              Bu çerçevede; Ek’de hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi sunulmaktadır. AB ithalat değeri 15.000 avro’nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar Bakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi