İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ *gözlük çerçeve, çerçeve aksamı ile güneş gözlük ve aksam parçalarında gözetim uygulama değişikliği

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan (Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçalar ve Güneş gözlükleri) tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

26 Ocak 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31376

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/8)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

Önceki hali

$/Adet

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

133

 

16

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

10

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

27

9004.10.99.00.00

Diğerleri

14

           *Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/3/2008

26815

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2008

26817

2-

9/4/2008

26842

3-

28/7/2011

28008

4-

2/3/2012

28221

5-

25/3/2016

29664

6-

7/6/2020

31148

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi