Hizmetlerimiz

Dahilde İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı

Dahilde işleme izin belgesi; ihracat amaçlı üretilecek ürünlerin elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesine imkan sağlamaktadır
(Örn; kumaş ithal edilerek, işlenip, gömlek olarak ihraç edilmesi).

 

DDP Gümrük Müşavirliği olarak Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında Verdiğimiz Hizmetler;

 • Dahilde işleme izin belgesi Proje hazırlığı, otomasyon sistem evraklarının tamamlanması
 • Dahilde işleme izin belgesi Otomasyon sisteminde belge alımı
 • Dahilde işleme izin belgesi Belge revize işlemleri
 • Dahilde işleme izin belgesi TEV Hesapları
 • Dahilde işleme izin belgesi Haftalık rapor hazırlığı ve ilgili firmaya sunum
 • Dahilde işleme izin belgesi Ekspertiz raporlarının alımı
 • Dahilde işleme izin belgesi Yan sanayici, aracı ihracatçı ve temsilci ithalatçıların sisteme tanıtılması
 • Dahilde işleme izin belgesi Güncel firma evraklarının sisteme tanıtılması
 • Dahilde işleme izin belgesi Belge kapatılmasının yapılması

Dahilde işleme izin belgesi ile İthalat sırasında;

 • Gümrük vergisi muafiyeti sağlar.
 • Kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF) muafiyeti sağlar.
 • %100 KDV (katma değer vergisi) muafiyeti

Dahilde işleme izin belgesi Yerli hammadde alımında;

 • İthalde olduğu gibi yerli alacağınız hammaddeler için %100 KDV muafiyeti sağlar.

 

Bu istisnalardan yararlanarak maliyetinizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması, bedelsiz ithalat vb. işlemler için Gümrük İdarelerince Dahilde İşleme İzni verilebilir.
Bu işlemler dışında Ekonomi Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir.

Bu belge ile ihracat amaçlı imalatınızda kullanmak üzere ithal ettiğiniz veya yurt içi alım yaptığınız hammadde ya da yarı mamullerde %26’ya varan oranlarda vergi muafiyetleri sağlanmaktadır.

 

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246