ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ -Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

Detayı aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

8418.69.00.10.00

Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller – absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

1/7/2016
29759

2016/16

1/7/2021

7009.91

Çerçevesiz cam aynalar

Çin Halk Cumhuriyeti

1/7/2016
29759

2016/27

1/7/2021

7312.10.81.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm.yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler(*),

Çin Halk Cumhuriyeti

Rusya Federasyonu

14/7/2016
29770

2016/31

14/7/2021

7312.10.83.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm. yi geçmeyenler,

7312.10.85.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler,

7312.10.89.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler,

7312.10.98.00.00

Diğerleri

8715.00.10.00.00

Bebek Arabaları

Çin Halk Cumhuriyeti

19/7/2016
29775

2016/26

19/7/2021

8715.00.90.00.00

Yalnızca bebek arabalarının şaşileri

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Tayvanı

Vietnam

31/7/2016
29787

2016/34

31/7/2021

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

8714.10.30.00.00

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

 

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

7304.19.10.00.11

Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler

Çin Halk Cumhuriyeti

4/8/2016
29791

2016/35

4/8/2021

7304.19.10.00.12

Dış çapı 73 mm. yi geçen fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler

7304.31.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.31.20.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler) (Çift katlı olarak imal edilmiş, iç ve dış yüzeyi bakır kaplı çelik borular hariçtir)

7304.31.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.31.80.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.39.10.00.00

İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.39.92.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)

7304.39.92.90.00

Diğerleri

7304.51.12.00.00

Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.81.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.81.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.89.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.89.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.10.00.00

İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.32.00.00

Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.38.00.00

Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.92.90.00

Diğerleri

7304.90.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.90.00.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

4011.50.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Tayvanı

Vietnam

Sri Lanka

11/8/2016
29798

2016/33

11/8/2021

4013.20.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

8714.99.90.00.00

Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Tayvanı

Güney Kore Cumhuriyeti

Hindistan Cumhuriyeti

13/10/2016
29856

2016/39

13/10/2021

9607.11

Dişleri Adi Metallerden Olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

2/11/2016
29876

2016/43

2/11/2021

9607.19

Diğerleri

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.

Çin Halk Cumhuriyeti

2/11/2016
29876

2016/44

2/11/2021

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri.

7019.11

Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

3/11/2016
29877

2016/48

3/11/2021

7019.12

Fitiller

7019.19

Diğerleri

7019.31

Takviye tabakaları

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Tayland Krallığı

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

12/11/2016
29886

2016/40

12/11/2021

8207.50.60.00.00

Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

7/12/2016
29911

2016/49

7/12/2021

8207.70.31.00.19

Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

8302.10.00.00.11

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

21/12/2016
29925

2016/53

21/12/2021

8302.10.00.00.19

 

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)

(*) diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 KiloNewton (Kn);

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.

Bilgilerinize,

 

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5) (19.02.2021 t. 31400 s. R.G.)

Ticaret Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

8418.69.00.10.00

Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller – absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

1/7/2016
29759

2016/16

1/7/2021

7009.91

Çerçevesiz cam aynalar

Çin Halk Cumhuriyeti

1/7/2016
29759

2016/27

1/7/2021

7312.10.81.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 3 mm.yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler(*),

Çin Halk Cumhuriyeti

Rusya Federasyonu

14/7/2016
29770

2016/31

14/7/2021

7312.10.83.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm. yi geçmeyenler,

7312.10.85.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler,

7312.10.89.00.00

Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler,

7312.10.98.00.00

Diğerleri

8715.00.10.00.00

Bebek Arabaları

Çin Halk Cumhuriyeti

19/7/2016
29775

2016/26

19/7/2021

8715.00.90.00.00

Yalnızca bebek arabalarının şaşileri

4011.40

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Tayvanı

Vietnam

31/7/2016
29787

2016/34

31/7/2021

4013.90.00.00.11

Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

8714.10.30.00.00

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

 

Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)

7304.19.10.00.11

Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler

Çin Halk Cumhuriyeti

4/8/2016
29791

2016/35

4/8/2021

7304.19.10.00.12

Dış çapı 73 mm. yi geçen fakat 168,3 mm. yi geçmeyenler

7304.31.20.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.31.20.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler) (Çift katlı olarak imal edilmiş, iç ve dış yüzeyi bakır kaplı çelik borular hariçtir)

7304.31.80.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.31.80.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.39.10.00.00

İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.39.92.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış)

7304.39.92.90.00

Diğerleri

7304.51.12.00.00

Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.81.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.81.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.89.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.51.89.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.10.00.00

İşlenmemiş, düz ve et kalınlığı her yerinde aynı olan ince ve kalın borular ve diğer profillerin ve değişik et kalınlığındaki boruların sadece imalinde kullanılanlar (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.32.00.00

Uzunlukları 0,5 metreyi geçmeyenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.38.00.00

Uzunlukları 0,5 metreyi geçenler (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.59.92.90.00

Diğerleri

7304.90.00.10.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

7304.90.00.90.00

Diğerleri (Yalnız dış çapı 168,3 mm. yi geçmeyenler)

4011.50.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler

Çin Tayvanı

Vietnam

Sri Lanka

11/8/2016
29798

2016/33

11/8/2021

4013.20.00.00.00

Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler

8714.99.90.00.00

Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Tayvanı

Güney Kore Cumhuriyeti

Hindistan Cumhuriyeti

13/10/2016
29856

2016/39

13/10/2021

9607.11

Dişleri Adi Metallerden Olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

2/11/2016
29876

2016/43

2/11/2021

9607.19

Diğerleri

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.

Çin Halk Cumhuriyeti

2/11/2016
29876

2016/44

2/11/2021

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri.

7019.11

Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler

Çin Halk Cumhuriyeti

3/11/2016
29877

2016/48

3/11/2021

7019.12

Fitiller

7019.19

Diğerleri

7019.31

Takviye tabakaları

7019.90.00.10.00

Dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)

7019.90.00.30.00

Cam liflerden keçe

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Tayland Krallığı

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

12/11/2016
29886

2016/40

12/11/2021

8207.50.60.00.00

Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

7/12/2016
29911

2016/49

7/12/2021

8207.70.31.00.19

Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

8302.10.00.00.11

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

21/12/2016
29925

2016/53

21/12/2021

8302.10.00.00.19

 

8302.50.00.00.00

Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00

Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)

(*) diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kauçukla kaplandığında ilgili ISO 15236 standartı ile belirlenen, en az (15 x halat çapı+15) Kg/Cm formülü kapsamında yapışma kuvvetine sahip olanlardan,

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 3,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 10.3 KiloNewton (Kn);

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 12,9 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 4,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 18,4 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,0 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 20,6 Kn;

halat yapısı 7×7 ve halat çapı en çok 5,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 26,2 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 7,2 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 39,7 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,1 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 50,0 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,6 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 55,5 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 8,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 63,5 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 9,7 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 75,0 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 10,9 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 90,3 Kn;

halat yapısı 7×19 ve halat çapı en çok 11,3 Mm kadar olanlarda en az kopma yükü 96,0 Kn olan kaplanmış çelik halatlar hariçtir.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 4 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 3 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping, Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi