EORI Numarası Nedir ?

EORI NUMARASI NEDİR:

EORI Numarası (Economic Operators Registration and Identification Number) olarak bilinen kayıt ve kimlik numarası, Avrupa Birliğinin tamamında geçerli olan tek numara kapsamında, ekonomik operatörler (işletmeler) veya gerçek kişilere bir üye ülkenin yetkili gümrük idaresince verilen numaradır. Ekonomik operatör gümrük işlemlerinde ve bir gümrük yetkilisiyle yapacağı tüm iletişimlerde bu numarayı kullanacaktır. Topluluk Gümrük Bölgesine giren ve bölgeden ayrılan her türlü eşyaya ait tüm bilgilerin izlenmesinde bu numara kullanılacaktır.

EORI NUMARASI UYGULAMASININ ALTINDA YATAN SAİK NEDİR:

AB Gümrük mevzuatında emniyet ve güvenlik önlemlerine ilişkin yapılan düzenlemelerdir,

KİMLER KULLANMAK DURUMUNDADIR:

AB Gümrük İdarelerinde,

1- Doğrudan işlem yapacak tüm ticaret erbabı (özellikle taşımacılar),

2- AB Gümrük Bölgesi’nde yerleşik olmayan operatörler (taşımacılar, ihracatçılar, ithalatçılar, vb.) ise doğrudan AB gümrük idareleriyle muhatap olmaları; bir başka ifadeyle,

            -doğrudan AB gümrük idarelerine özet beyan,

            -gümrük beyanı,

            -giriş/çıkış öncesi özet beyan vermeleri,

            -geçici depolama vb. faaliyetler için izin başvurusunda bulunmaları ya da yetkilendirilmiş yükümlü (AEO) başvurusunda bulunmaları veya bulunmayı öngörmeleri halinde, faaliyetlerde bulunacakları ilk Üye Ülkenin makamları tarafından kaydedilecektir.

EORI NUMARASI NEREDEN ALINACAKTIR:

AB Gümrük İdareleri’nden veya diğer yetkili makamlardan EORI numarası alınması gerekmektedir.

EORI NUMARASINA İLİŞKİN ZAMAN UNSURU:

1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren YAPILACAK İşlemlerde söz konusu numara kullanılmaya başlanmıştır.

AB ülkelerinde faaliyette bulunmadan önce başvuru yapılmamışsa, gümrük işlemi yapıldığı anda da EORI başvurusu yapmak mümkündür. Ancak, kayıt işlemi birkaç gün sürebileceğinden, planlanan faaliyet öncesinde başvurulması tavsiye edilmektedir.

 

EORI NUMARASININ KULLANIMI:

EORI Numarası bir defaya mahsus alınacak olup, müteakip işlemlerde aynı numara kullanılacaktır. EORI Numarası, ilgili ülke tarafından merkezi sisteme kaydedilecek ve diğer tüm AB Ülkelerinde geçerli olacaktır.

TIR Karnesi kullanıcılarının, kullanıcı kodlarını EORI Numarasına taşımaları mümkündür.

Bir yasal varlıklar kapsamında ortaklık, şirket veya bireysel anlamda ilişki içinde olan başvuru sahiplerinin ayrı ayrı EORI numarası almaları hususunda kısıtlamalar konulabilir. Bu yüzden örneğin her bir şube için EORI numarası tahsis edilemez, sadece diğer unsurları kapsayan yasal kişiliğe bir numara verilir.

Başvuru formu ve başvuru sürecinde bildirilen bilgiler em ulusal hem de AB Komisyonu veritabanında tutulur.

EORI NUMARASININ ÖNEMİ:

EORI Numarası alınması, AB sınır geçişlerinde beklemeleri en aza indireceğinden önem taşımaktadır. 

 

AB Kodu’nda EORI:

http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm

 

İngiltere:

http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_ShowContent&id=HMCE_PROD1_028598&propertyType=document#P4_73