Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Devreye Alınmıştır

Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından, gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesi amacıyla Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi devreye alınmıştır.

 

Duyuru gönderilen yazıyı görüntülemek için tıklayınız: https://files.igmd.org.tr/doc/9112021-105032_ggmpdf.pdf

               “4458 say. Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi" devreye alınmış olup Bakanlığımız web sayfasında yer alan "https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar" adresi üzerindeki "Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi" bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak ya da "e-devlet şifresi" ile sisteme erişim mümkün bulunmaktadır.

               Söz konusu Sistem ile, Bakanlığımız BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

               Sistem üzerinde, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendilerine ait Vergi No/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin de sorgulanabilmesi mümkün bulunmaktadır.”

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi