Hizmetlerimiz

Hukuk Danışmanlığı

DDP Gümrük Müşavirliği Danışmanlık Merkezinde ;
Gümrük Mevzuatı, Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları,Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu,İthalat Tebliğleri, Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Uluslararası Anlaşmalar, İhracat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi,  Transit Rejimi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Nihai Kullanım Hükümleri, Alacakların Yapılandırılması Kanunu, Yatırım Teşvik Uygulamaları, Damping ve Sübvansiyon Uygulamaları, Gözetim Uygulamaları, Bakanlık İzinleri ve firmalarımızın dış ticaretlerinde ihtiyaç duydukları bir çok farklı konu ile ilgili bilgi ve belgeler konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 

 
Bunun dışında ; İhracatçılarımızın kambiyo ve taşıma hukuku mevzuatı, marka / lisans mevzuatı, temsilcilik sözleşmeleri, gümrük mevzuatı ve benzeri mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğinden, Söz konusu bilgiye pratik olarak ve kolaylıkla ulaşabilmelerinin İhracatçımız açısından önemli bir olanak olduğunu düşünüyoruz.

Hizmetlerimizden Bazıları

 • Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı.
 • Dış Ticaret Rejimleri.
 • Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı.
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı.
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı.
 • Serbest bölge Danışmanlığı.
 • Kota
 • Gözetim Belgesi
 • Tarife Kontenjanı ve İthal Lisansı
 • İthal Şahadetnamesi
 • Kullanılmış Makine İthalatı
 • İŞGÜM Kontrol Belgesi
 • Sağlık Bakanlığı İthalat,İhracat Permileri&Kayıt Belgesi
 • Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
 • Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi
 • Metal Hurda İthalatçı Kayıt Belgesi
 • İhracat Konsolosluk Tasdikleri
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ile ilgili, anti-dampingsübvansiyon, kota, gözetim vb. proje çalışmaları

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246