Blog

kimyasal silahlar sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ith.ilişk.tebliğ (ithalat: 2020/17)'de değişiklik yapilmasina ilişkin tebliğ*Diğer organofosfor türevleri-diğerleri(2931.39.90.00.69), *bazı azotlu heterosiklik bileşikler(2933.39.99.00.39)

       Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’in Ek-1’inde yer alan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesine 2931.39.90.00.42 G.T.İ.P. numarasına ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir

 

bilgilerinize

 

 

24 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31195

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL

MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/17)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’in Ek-1’inde yer alan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Kapsamında İthalatı İzne Tabi Olan Eşya Listesine 2931.39.90.00.42 G.T.İ.P. numarasına ait satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-20_dosyalar/image002.gif

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2019

30995 (3. Mükerrer)

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246