Blog

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

            Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğinin Ek-6’sında yer alan “4.5 Lavabo atık haznelerinin korunmasında” satırının “Bitiş Tarihi** (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)” sütununda yer alan “2020” ibaresi “2021” olarak değiştirilmiştir.

 

Tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.10.2020 t. 31266 s. R.G.)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğinin Ek-6’sında yer alan “4.5 Lavabo atık haznelerinin korunmasında” satırının “Bitiş Tarihi** (belirtilen yılın 31 Aralığı itibariyle)” sütununda yer alan “2020” ibaresi “2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2017

30031

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2017

30137

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

ozo

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246