Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hak

Gümrükler Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile Kayıtlı İhracatcı Sistemine (REX) başvuru usul ve uygulama esasları belirlenmiştir. Mezkur Tebliğin, Kayıtlı İhracatcı Sistemine Başvuru başlıklı 3’üncü maddesi; "…kayıtlı ihracatçı bilgisinin paylaşımı, uygulamaya ilişkin yükümlülükler, kayıtlı ihracatçı olabilmek için

başvuru ile kayıtlı ihracatçı statüsünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Söz konusu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı Gümrük İdarelerini yetkilendirebilir…" hükmü uyarınca Kayıtlı İhracatcı Sistemine (REX) başvuru ve statünün sona erdirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde 15.02.2021 tarih 61489481 sayılı yazımız ile tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz yetkili kılınmıştır.

               Bu itibarla , Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvurularına ilişkin tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerimizin yetkilendirildiğinin ihracatçı firmalarımıza bildirilmektedir.

 

 

Bilgilerinize,

 

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-75694329-140.02-00061499531

Konu : Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Hak

 

DAĞITIM YERLERİNE

                                 

02.08.2019 tarihli 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Gümrükler Genel

Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile Kayıtlı İhracatcı Sistemine (REX) başvuru usul

ve uygulama esasları belirlenmiştir. Mezkur Tebliğin, Kayıtlı İhracatcı Sistemine Başvuru başlıklı 3’üncü

maddesi;

"…kayıtlı ihracatçı bilgisinin paylaşımı, uygulamaya ilişkin yükümlülükler, kayıtlı ihracatçı olabilmek için

başvuru ile kayıtlı ihracatçı statüsünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve

sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Söz konusu görev ve

sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı Gümrük

İdarelerini yetkilendirebilir…" hükmü uyarınca Kayıtlı İhracatcı Sistemine (REX) başvuru ve statünün sona

erdirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde 15.02.2021 tarih 61489481 sayılı yazımız ile

tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz yetkili kılınmıştır.

Bu itibarla , Kayıtlı İhracatcı Sistemine (REX) başvurularına ilişkin tüm bağlantı Gümrük

Müdürlüklerimizin yetkilendirildiğinin üyelerinize bildirilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

R.Betül AKTAN

Bölge Müdürü a.

Bölge Müdür Yrd.

Ek:Yazı

Dağıtım:

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

 

 

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi