Hizmetlerimiz

Sonradan Kontrol Risk Analizi Denetimi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim birimince her yıl belirli bir takvimle sonradan kontrol denetimi yapılır. Bu denetimlerde müfettişler, mükelleflerin şirket adresinde şirketin ticari belgeleri ve iç kayıtlarını incelemek suretiyle gümrük işlemlerinin gümrük mevzuatına uyumlu olup olmadığı; gümrük vergilerinin veya yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini inceler.

 
Söz konusu denetimlerde, müfettişlerin şirket içi bütün kayıtları inceleme ve dış ticaret muhasebe kayıtları dahil bütün bilgi ve belgeleri (para transferleri, mal hareketleri, maliye beyanları vs) tetkik etme yetkisi vardır.
Bu incelemeler neticesinde, gümrük idaresi tarafından vergi kaybına neden olan cezalar veya usulsüzlük cezaları uygulanabilmektedir.
Bahse konu cezalar oldukça yüksek olduğu gibi; şirketin bundan böyle elde edeceği kolaylaştırma veya diğer hakları olumsuz etkileme potansiyeli bulunmaktadır.
Alınan cezaların aynı zamanda şirketin gelecekteki gümrük operasyonlarında riskli olarak algılanmasına da yol açabilmektedir.
DDP olarak, sonradan kontrol ve risk analizi denetimi yaparak sizin gümrük işlemlerinizin uyumluluğunu inceliyor ve risk analizi yaparak önceden alınması gereken tedbirleri gösteriyoruz. Böylece, her türlü gümrük mevzuatı ihlallerinden sizi koruyor ve bu konuda rehberlik yapıyoruz. Şirket olarak, daha önce denetim birimlerinde çalışmış, konusunda deneyimli, gümrük tekniğine hakim uzmanlar eliyle sonradan kontrol yapıyoruz.
Yapılan denetimler neticesinde Sonradan Kontrol & Risk Analizi Değerlendirme Raporu düzenlenir. Profesyonelce düzenlenen raporlar, müşterilerimiz için adeta bir yol haritası mahiyetindedir.
Sonradan kontrol raporlarımız dönemsel mahiyette olup; müşterilerimizin zaman içerisinde mevzuattaki değişikler ve yeniliklerin takibini sağlar. İncelediğimiz işlem ve dönemlere ait riskler, en asgari düzeye indirilir. Böylece şirketler gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyum noktasında en sağlıklı yapıya kavuşur.

Bize güvenin, sizi risklerden koruyalım…

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246