TUNUS ithalata yeni önlem -- İthalatta Ön kontrol uygulaması

Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak bir bildirge yayımlandığı, ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına 17.10.2022 tarihi itibariyle geçilmiştir.


Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, ortak bir bildirge yayımlarak ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına geçildiğini duyurmuştur. Buna göre, ekte yer alan ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal etme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme 17 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Bu kapsamda, ithal edilecek ürünlerin niteliğine göre aşağıdaki kamu kurumlarının yetkili merciilerine onaylı faturanın sunulması gerekmektedir.

– Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı (EK: Liste 1)

– Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı (EK: Liste 2)

– Gıda Ürünleri Sıhhi Güvenliği Kurumu (EK: Liste 3)

Tüm Listeleri indirmek için tıklayınız.

Diğer taraftan, onay işlemleri için ithalatçının aşağıdaki belgelerden oluşan dosyayı ilgili kuruma ibraz etmesi gerekmektedir: 1- Üretici tarafından düzenlenen fatura,
2- İhracatın yapıldığı ülkedeki resmi bir kuruluş tarafından fabrikanın yasal durumunu ve faaliyet iznini gösteren belge,
3- Fabrikanın kalite kontrol sistemini benimsediğini gösterir belge,
4- İthal edilecek ürünlerin kategorilerini gösteren liste,
5- Ürünün ticari markasının adı ve sahibinin izniyle üretilecek markanın adı,
6- İthal edilecek ürünler için etiket modeli,
7- İhracatçı ülkenin resmi kurumu tarafından verilen serbest satış belgesi,
8- Ürünlerin kalitesinin yürürlükteki şartnamelere uygun olduğunu kanıtlayan belge ve raporlar,

Yetkili kurumlar, ürünün kalitesini ve güvenliğini doğrulamaya yardımcı olabilecek ek belge talebinde bulunabilecektir. Ayrıca yetkili merciler, ithal edilecek üründen muayene için numune talep edebilecektir.

Bu hükümlerden muafiyet aşağıdaki durumları kapsamaktadır:
– Devlet, kamu kuruluşlarından ve yerel makamlardan yapılan ithalatlar,
– Sanayi, hizmet ve zanaat sektörleri için hammadde, yarı mamul ithalatı,
– Endüstriyel faaliyet için gerekli hammadde ve yarı mamul ürünler, ekipman, yedek parçalar,
– Yenilenebilir enerji üretim projelerine yönelik ekipmanlar,
– Ödemesiz veya döviz transferi olmadan yapılan ithalat,
– Vergi avantajı olan ithalatlar: elçilik ve benzer kuruluşlar tarafından yapılan ithalatlar, gurbetçilerin proje lansmanı kapsamında yaptığı ithalatlar,
– 29 Ağustos 1994 tarihinde düzenlenen 1994 tarihli 1743 sayılı kanuna göre dış ticaret usullerinden muaf tutulan ithalatlar,
– Posta kargoları