Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi;  yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, başka bir deyişle; tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.
 
TEŞVİK SİSTEMİ: Teşvik sistemi, 4 ana gruptan oluşmaktadır. Bunlar;
 • Genel Teşvik Belgesi
 • Bölgesel Teşvik Belgesi
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Düzenlenen Teşvik Belgesi
 • Stratejik Yatırımlar İçin Düzenlenen Teşvik Belgesi  

Bu uygulamalar kapsamında yatırımcılara;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Asgari ücret üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşçi ve İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Gelir vergisi stopajı desteği ve
 • KDV iadesi
Destekleri verilmektedir.
Söz konusu desteklerin tamamından veya bir bölümünden; yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna göre değişen oran ve sürelerde yararlanma imkanı söz konusudur.
 
DDP Gümrük Müşavirliği olarak; Teşvik başvuru dosyasının hazırlanması, Ön başvurunun bakanlığa sunulması, Yapılacak yatırımın inşaat ve makina teçhizat listesinin hazırlanması, Başvuru dosyasının bakanlıkta takip edilmesi ve sonuçlandırılması, Alınan teşvik belgesinin gerektiğinde revizesinin yapılması, Teşvik belgesinin tamamlama (kapama) vizesi işlemlerinin yapılması ve Yatırım Teşvik ve ilgili tüm danışmanlık hizmetlerinin verilmesi aşamalarında müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246