Hizmetlerimiz

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Çıkarma Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.
 
Özetle; Yetkilendirilmiş yükümlü sistemi güvenilir ve kolay ticaretin yeni adıdır. YYS belgesi sayesinde gümrük işlemleri, daha kolay ve hızlı yapılabilir. İthalatta mavi hat uygulamasından, sınırlardan VIP geçişe kadar pek çok kolaylaştırma ve denetim azlığı bundan böyle yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine ait olacaktır.
YYS, sadece ulusal bir belge olmayıp, aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan bir statüdür. Ülkemizde YYS (AEO) alan firmalarımız, karşılıklı tanıma anlaşmaları sayesinde başka ülkelerde de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanacak ve daha çok tercih edilir olacaklardır. Dolayısıyla bu belgenin,şirketlerimizin ekonomik hayatta ve global ölçekte rekabetçiliğine de büyük katkısı vardır.
Yetkilendirilmiş yükümlü sisteminin ülkemize gelişinde emeği bulunan kamu alanında çalışmış deneyimli ve bilgili uzmanlarımızla, biz DDP Gümrük Müşavirliği olarak, gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinizi YYS’ye uygun hale getirerek, YYS belgesinin alınmasında ve bu statünün korunmasında size en iyi hizmeti,en uygun koşullarda vereceğiz.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü Olabilir?

Serbest Bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlünün Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

a) Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:
• İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
• İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme), İthalatta yerinde gümrükleme (ithalat eşyasını ithalat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
• İzinli alıcı (transit eşyasını varış gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerine sevk edebilme),
• Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,
• Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,
• Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,
• Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,
• Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,
• Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın, taşıt üstü işlemden yararlanabilme,
• Eksik belge ile beyan ve taşıt üstü işlem kolaylığının bir arada kullanılabilmesi,
• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,
• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,
• Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,
• Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme
b) Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylıklar:
• İthalatta ve ihracatta eşya muayenesi ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme,
• Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme,
• Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,
• Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme
c) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:
• Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,
• Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine daha az tabi tutulabilme,
• Emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin yapılacak olması halinde, bu kontrolleri öncelikle gerçekleştirebilme,
• Sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilme.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246