Gümrük Yön. Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Gümrük Genel Müdürlüğünün Yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün "Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesinin Uygulanması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Yazı kapsamında;

 

05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan eşyalar için işlemlerin ilgi (c) de kayıtlı yazımız(alternatif link: https://www.ddp.com.tr/TR/2018-11973_bkk_kapsami_mense_eur_belgesi_igv_tpo_emy_hakkinda/) çerçevesinde 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere mezkur maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler ile(ilgili belge detayı için tıklayınız: https://www.ddp.com.tr/TR/gecici_madde16_ya_gore_istenen_mense_belgesi_yerine_mense_beyani_kabul_edilecek) birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

 

1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

a) henüz tebliğ edilmemişse,

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,
c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,
d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,
e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,
f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi