Blog

ithalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(ithal şahadetnamesi taahhütnamesi yürürlükten kaldırılmıştır!)

İthalat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Ek’i ‘İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

İTHALAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Ticaret Bakanlığından: 13.10.2020 tarih ve 31273 sayılı R.G.

MADDE 1 – 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Ek’i ‘İthal Şahadetnamesi ile ilgili Taahhütname’ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246