Blog

ihracat genelgesinde degisiklik yapıldı(peşin alınan ihracat tutarının iadesi hususunda)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  İhracat  Genelgesinde  Değişiklik Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 540702 sayılı yazısına göre :

 

          Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Ancak, 24 ay tamamlanmadan önce indirim, iskonto veya malda bozulma gibi haklı sebeplerin bulunması ve bu durumun ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya sözleşme ve kesin satış faturasında yapılan değişiklikle tevsik edilmesi halinde peşin bedelin tevsik edilen tutar kadar kısmının iade edilmesi mümkündür. Bu durum dışında kalan kısmi iadelerde kısmi iade tarihinde söz konusu peşin bedel prefinansman hükümlerine tabi olur. 3 Kısmi olsun veya olmasın Bankalarca yalnızca transferi gerçekleştiren kişiye peşin bedelin iadesi mümkündür. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246