Blog

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2020 tarihli 57955765 sayılı yazısı (Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.)

Sayın ilgili,

 

SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

 

• 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 23 üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca YYS-I ve YYS-II statüsü başvurularında,

 

• 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:l)’nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında,

 

elektronik Sanayi Sicil Belgesi, kullanım kılavuzunu buradan görüntüleyebilirsiniz. belirtilen şekilde doğruluğu ve geçerliliği teyit edilmek suretiyle, kabul edilebilecektir.

Bilgilerinize,

 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2020 tarihli 57955765 sayılı yazısı (Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.99

Konu : Sanayi Sicil Belgesinin Elektronik
Ortamda Düzenlenmesi

05.10.2020 / 57955765
DAĞITIM YERLERİNE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan 16.07.2020 tarihli ve 55889585 sayılı bir örneği ekli yazıda 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlıklarınca sanayi işletmelerinin kayıtlarının tutulduğu, kayıt işlemlerinin yerinde hizmet anlayışı çerçevesinde 81 İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütüldüğü, Sanayi Sicil Belgesi işletme faaliyetine son vermediği sürece geçerli olduğu ve 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9 uncu maddesi gereği belge düzenleniş tarihinden itibaren iki yılda bir vize işlemi yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17.04.2020 tarihi itibarıyla artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerin İl Müdürlüklerine elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilerek, elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile birlikte güncellemeye ilişkin açıklamaları içeren kılavuz iletilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat değişikliği yapılana kadar,

• 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 23 üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca YYS-I ve YYS-II statüsü başvurularında,

• 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:l)’nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca Onaylanmış Kişi Statüsü başvurularında,

elektronik Sanayi Sicil Belgesi, yazımız ekinde yer alan kılavuzda belirtilen şekilde doğruluğu ve geçerliliği teyit edilmek suretiyle, kabul edilebilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:
1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yazısı
2. Sanayi Sicil Belgesi Kılavuzu

Dağıtım:
İstanbul, Orta Anadolu, Ege, Uludağ, GAP,
Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Marmara
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Sanayi Genel Müdürlüğü

Sayı : 607168281-120.02.01

Konu : Sanayi Sicil Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz sanayisinin takip edilmesi, sanayi politikası, sanayi stratejisi ve sektörel stratejilerin belirlenmesi, yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi gibi bir çok alanda ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla çıkarılan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlığımızca sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. Kayıt işlemleri yerinde hizmet anlayışı çerçevesinde 81 İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. Bugün itibariyle, 148 bini aşkın işletmenin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) dinamik bir yapıda olup her gün yeni kayıtlar yapıldığı gibi kayıt iptalleri de olmaktadır. Sanayi siciline her üretim yeri adres bazında ayrı kayıt edilmekte, kaydolan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Sanayi Sicil Belgesi işletme faaliyetine son vermediği sürece geçerli olup 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9. maddesi gereği belge düzenleniş tarihinden itibaren iki yılda bir vize işlemi yapılmaktadır.

SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibarıyla artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

Bu bağlamda elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile birlikte güncellemeye ilişkin açıklamalar ekte gönderilmekte olup Sanayi Sicil Belgesinin kullanıldığı mevzuat uygulamalarınızda dikkate alınması yönünde bilgi edinilmesi ve kurum/kuruluşunuz taşra teşkilatı ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır
Ömer BİLEN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: Elektronik Sanayi Sicil Belgesi

Dağıtım:
Adalet Bakanlığına
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne
Kamu İhale Kurumu Başkanlığına
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına Savunma Sanayii Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığına
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına

ELEKTRONİK SANAYİ SİCİL BELGESİ

 

 

DDP Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 212 442 4246